Projekti

Projektne aktivnosti Centra HORIZONT 21 usmerene su na ostvarivanje  ciljeva među kojima doživotno učenje, profesionalni razvoj i promocija talenata imaju posebno značajno mesto.

Jačanje kapaciteta za afirmaciju naučnih dostignuća realizovano je kroz projekte sChOOL FACE i ProjectSEE.

Afirmacija nove pismenosti i osnaživanje kreativnih potencijala u fokusu su projekta „Vojvođanske onlajn lekcije za edukaciju o multikulturalizmu“ – VOLEM.

Mobilizacija i edukacija stanovništva za aktivno učešće u javnom životu trenutno se realizuje kroz prvu fazu projekta DANI SALONA.

Jačanje kompetencija građanki i građana Srbije za punu zaposlenost i podizanje kvalitet života usmereno je na podršku Romkinjama readmisantkinjama i povratnicama s Kosova i Metohije, kroz projekat IRIS.

Pomoć, zaštita i podrška grupama, organizacijama, udruženjima građana, institucijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog društva je permanentni cilj i deo svih projektnih aktivnosti Centra HORIZONT 21.