Treninzi

Važan segemnt rada Centra HORIZONT 21 jesu edukacije i programi podrške na stvaranju društva znanja.

Kompetencije predavača, trenera, facilitatora, konsultanata, mentora i savetnika Centra HORIZONT 21 omogućavaju aktivnu podršku profesionalnom razvoju u skladu sa procenom potencijala svakog polaznika.

 

Oblasti ekspertize su:

– komunikacije
– organizacija događaja
– pisanje projekata
– marketing
– poslovno umrežavanje
– priprema za tržište rada

 

 

 

Posebno su razvijeni programi za sve koji su zainteresovani za razvoj u sledećim oblastima:

– kreativne industrije:

– vizuelne umetnosti (umetnički zanati, vajarstvo, fotografija)
– izvođačke umetnosti (pozorište, ples, festivali)
– kulturno nasleđe (muzeji, biblioteke, arheološke znamenitosti, arhivi)
– kinematografija
– radio i televizija
– video igre
– muzika
– izdavaštvo
– dizajn
– arhitektura
– oglašavanje

– turizam

– kulturnog
– manifestacionog
– kongresnog
– ruralnog
– banjskog
– gastronomskog

– industrija događaja

– kongresi
– konferencije
– sajmovi
– festivali
– sportski događaji