Podrška

Bez podrške, saradnje i razvoja partnerskih odnosa sa organizacijama, kompanijama, institucijama i pojedincima, Centar HORIZONT 21, kao ni druge organizacije civilnog društva, ne bi mogao da raste i da se razvija, s ciljem da realizuje stvrhu postojanja (vidi ciljeve).

Poverenje, odnosno kredibilitet je ključ za stvaranje poslovnih partnerstava i za nas je značajno da integritet i namera, ali i sposobnosti i rezultati članova Centra HORIZONT 21 budu argumenti za stvaranje saradničkog, odnosno partnerskog odnosa sa drugima.

Podršku Centru HORIZONT 21 do sada su dali i pojedinci i institucije i podlovni i civilni sektor: