Diskriminacija mladih na tržištu rada

„ Planirate li decu?“; „Da li ste član neke političke partije?“; „Zašto ste završili školu tako kasno?“… neka su od pitanja sa kojima se gotovo svakodnevno sreću mladi na razgovorima za posao. Prepoznajete li diskriminaciju?

S ciljem da ispitamo iskustvo i percepciju javnosti o diskriminaciji mladih na tržištu rada Vojvodine i da ispitamo stavove poslodavaca o mladima kao radnoj snazi i diskriminaiji na radnom mestu, relizovan je projekat uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Uskoro ulazimo u proces istraživanja i značiće nam vaši odgovori, a posle toga ćemo otvoriti dijalog o diskriminaciji mladih na tržištu rada kako bismo zajedno dali odgovore na otvorena pitanja i nezaposlenih mladih , ali i poslodavaca.