VOLEM

stranica volem2

Razvoj programa VOLEM (Vojvođanske onlajn lekcije multikulturalizma) nastavljen je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije kroz istraživanje jezičkih praksi učenika osnovnih škola u Novom Sadu.

Od 19 državnih osnovih škola u Novom Sadu, u 10 su anketirani učenici od petog do osmog razreda. Ovim projektom su prvi put prikupljeni i obrađeni rezultati o tome kako i koliko đaci komuniciraju na maternjem, stranim jezicima i jezicima društvene sredine. Istraživani su veb-sajtovi svih novosadskih osnovnih škola, kao kanali koji bi trebalo da učenici i roditelji najčešće da koriste za informisanje o školskim aktivnostima. Rezultati istraživanja (link ka rezultatima) pokazuju da ima još puno prostora za rad i promociju interkultranog dijaloga nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini. 

VOLEM se nastavlja.