Predložite

U skladu sa ciljevima Centra HORIZONT 21, spremni smo da se uključimo u projete koji će doprineti stvaranju podsticajnog okruženja za doživotno obrazovanje i dostojanstven rad građanki i građana Srbije.
Takođe, projektni tim Centra HORIZONT 21kompetentan je i da napiše projekte za konkurse na koje biste želeli da aplicirate (vidi kontakt), kao partner svih sektora.